Η σωστή βάση για τα δάπεδα Ecoraster

Ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η συνοχή της βάσης και η διαπερατότητα του νερού αποτελούν τη βάση για ένα καλά λειτουργικό σύστημα εδάφους. Ανάλογα με την πλήρωση, το φορτίο και την εφαρμογή, συνιστούμε διαφορετικά συστήματα ενίσχυσης εδάφους με διάφορα στρώματα βάσης για το έργο σας. Χάρη στην εμπειρία πάνω από 20 χρόνια σε διαπερατές λύσεις ενίσχυσης εδάφους, συνιστούμε τους παρακάτω τύπους βάσεων για χρήση με το ECORASTER. Λάβετε υπόψη ότι ο σχεδιασμός και οι τυχόν παραλλαγές πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς οδοποιίας.

Ecoraster green – η πράσινη λύση
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - Unterbau_Green_02
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin

Παρατηρήσεις:

 • Το ιδανικό εδαφικό μείγμα πρέπει να αποτελείται από : 50% βελτιωτικό εδάφους Ε1 και 50% συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω στοιχεία : κηπαίο χώμα, περλίτη, ελαφρόπετρα 0-8, άμμο ποτάμια.
 • το ύψος της ενδιάμεσης στρώσης και της στρώσης αποστράγγισης εξαρτώνται από τις εκαστοτε απαιτήσεις φόρτισης και λοιπές συνθήκες.
 • κατά το σχεδιασμό του συστήματος απορροής του υδατοπερατού δαπέδου και στην περίπτωση που απαιτείται πρέπει να υπολογίζεται ο ρυθμός διήθησης, η δυνατότητα αποθήκευσης νερού, το ποσοστό ροής στην έξοδο και άλλες ειδικές συνθήκες του κάθε έργου που εξαρτώνται από την ποιότητα του εδάφους (η παρουσία λεπτόκκοκκων υλικών (ιλύς και άργιλος) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % στο έδαφος μειώνει σε σημαντικό βαθμό την διήθηση του νερού στο υπέδαφος).
 • η υπόβαση πρέπει να είναι σε κλίση για να βοηθά την απορροή.
Ecoraster microgreen – η πράσινη λύση με ανθεκτικά παχύφυτα
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - Unterbau_Microgreen_02
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Παρατηρήσεις:

 • Το ιδανικό εδαφικό μείγμα πρέπει να αποτελείται από: 50% βελτιωτικό εδάφους Ε1 και 50% συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω στοιχεία: κηπαίο χώμα, περλίτη, ελαφρόπετρα 0-8, άμμο ποτάμια.
 • το ύψος της ενδιάμεσης στρώσης, της στρώσης αποστράγγισης και της υπόβασης εξαρτώνται από τις εκαστοτε απαιτήσεις φόρτισης και λοιπές συνθήκες.
 • κατά το σχεδιασμό του συστήματος απορροής του υδατοπερατού δαπέδου και στην περίπτωση που απαιτείται πρέπει να υπολογίζεται ο ρυθμός διήθησης, η δυνατότητα αποθήκευσης νερού, το ποσοστό ροής στην έξοδο και άλλες ειδικές συνθήκες του κάθε έργου που εξαρτώνται από την ποιότητα του εδάφους. Η παρουσία λεπτόκκοκκων υλικών (ιλύς και άργιλος) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο έδαφος μειώνει σε σημαντικό βαθμό την διήθηση του νερού στο υπέδαφος.
 • η υπόβαση πρέπει να είναι σε κλίση για να βοηθά την απορροή.
Ecoraster mineral – η λύση με διακοσμητικό βότσαλο
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - Unterbau_Mineral_02
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Παρατηρήσεις:

 • το ύψος της ενδιάμεσης στρώσης, της στρώσης αποστράγγισης και της υπόβασης εξαρτώνται από τις εκαστοτε απαιτήσεις φόρτισης και λοιπές συνθήκες.
 • κατά το σχεδιασμό του συστήματος απορροής του υδατοπερατού δαπέδου και στην περίπτωση που απαιτείται πρέπει να υπολογίζεται ο ρυθμός διήθησης, η δυνατότητα αποθήκευσης νερού, το ποσοστό ροής στην έξοδο και άλλες ειδικές συνθήκες του κάθε έργου που εξαρτώνται από την ποιότητα του εδάφους. Η παρουσία λεπτόκκοκκων υλικών (ιλύς και άργιλος) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο έδαφος μειώνει σε σημαντικό βαθμό την διήθηση του νερού στο υπέδαφος.
 • η υπόβαση πρέπει να είναι σε κλίση για να βοηθά την απορροή.
Ecoraster bloxx – η λύση με κυβόλιθους σκυροδέματος
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - Unterbau_Bloxx_02
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Παρατηρήσεις:

 • το ύψος της ενδιάμεσης στρώσης, της στρώσης αποστράγγισης και της υπόβασης εξαρτώνται από τις εκαστοτε απαιτήσεις φόρτισης και λοιπές συνθήκες.
 • κατά το σχεδιασμό του συστήματος απορροής του υδατοπερατού δαπέδου και στην περίπτωση που απαιτείται πρέπει να υπολογίζεται ο ρυθμός διήθησης, η δυνατότητα αποθήκευσης νερού, το ποσοστό ροής στην έξοδο και άλλες ειδικές συνθήκες του κάθε έργου που εξαρτώνται από την ποιότητα του εδάφους. Η παρουσία λεπτόκκοκκων υλικών (ιλύς και άργιλος) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο έδαφος μειώνει σε σημαντικό βαθμό την διήθηση του νερού στο υπέδαφος.
 • η υπόβαση πρέπει να είναι σε κλίση για να βοηθά την απορροή.
Ecoraster Χ30 – η ιδανική λύση για πλακόστρωτες επιφάνειες
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - Unterbau_X30_04
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Κατάλληλη βάση για τα δάπεδα Ecoraster - pin
Παρατηρήσεις:

 • Στην περίπτωση που η τελική επιφάνεια απαιτείται να είναι υδατοπερατή, ανάμεσα από τις πλάκες ή τους κυβόλιθους δημιουργούνται υδατοπερατοί αρμοί με λεπτόκοκκο διακοσμητικό βότσαλο ή γαρμπίλι.
 • το ύψος της ενδιάμεσης στρώσης και της στρώσης αποστράγγισης εξαρτώνται από τις εκαστοτε απαιτήσεις φόρτισης και λοιπές συνθήκες.
 • κατά το σχεδιασμό του συστήματος απορροής του υδατοπερατού δαπέδου και στην περίπτωση που απαιτείται πρέπει να υπολογίζεται ο ρυθμός διήθησης, η δυνατότητα αποθήκευσης νερού, το ποσοστό ροής στην έξοδο και άλλες ειδικές συνθήκες του κάθε έργου που εξαρτώνται από την ποιότητα του εδάφους. Η παρουσία λεπτόκκοκκων υλικών (ιλύς και άργιλος) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο έδαφος μειώνει σε σημαντικό βαθμό την διήθηση του νερού στο υπέδαφος.
 • η υπόβαση πρέπει να είναι σε κλίση για να βοηθά την απορροή.