Υδατοπερατοί Χώροι στάθμευσης με Ecoraster green

Υδατοπερατοί χώροι στάθμευσης με Ecoraster green. Το δάπεδα εξωτερικού χώρου μπορούν να πληρωθούν με κατάλληλο εδαφικό μείγμα και στην συνέχεια να γίνει τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα ή φύτευση με σπορά. Η νέα επιφάνεια είναι ενισχυμένη και ικανή να αντέχει φορτία οχημάτων όλων των τύπων παραμένοντας διαπνέουσα και υδατοπερατή. Είναι η ιδανική λύση για πράσινους υδαπερατούς χώρους στάθμευσης με σεβασμό στο περιβάλλον.

Οφέλη / πλεονεκτήματα του δαπέδου Ecoraster green

Υδατοπερατοί Χώροι στάθμευσης με Ecoraster green - eco

Για το Περιβάλλον

 • Τα δάπεδα που χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλωμένα και επομένως οικολογικά.
 • Εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ορθολογική διαχείριση του υδρολογικού κύκλου.
 • Η δημιουργία υδατοπερατών επιφανειών σε συνδυασμό με φύτευση συμβάλλουν στην μείωση του φαινομένου της «θερμικής αστικής νησίδας» και στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας στο εσωτερικό των πόλεων, εξασφαλίζοντας πυκνή και βιώσιμη βλάστηση.
 • Η οικολογική και αειφόρα διαπερατότητα του Ecoraster επιτρέπει στα επιφανειακά ύδατα να απορροφώνται από το έδαφος και τα φυτά, φιλτράρει τους ρύπους, και ως εκ τούτου βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων και στην αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούνται από την απορροή ομβρίων υδάτων.
 • Αποφεύγεται η συμπίεση του εδάφους και διατηρείται η υδατοπερατότητα.
 • Φιλικοί προς το περιβάλλον πράσινοι χώροι στάθμευσης. Τα δάπεδα Ecoraster κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένα υλικά και είναι και τα ίδια ανακυκλώσιμα.
Υδατοπερατοί Χώροι στάθμευσης με Ecoraster green - roads

Για την Εφαρμογή / Κατασκευή

 • Η μεγάλη υδατοπερατότητά του συστήματος προσφέρει οικονομία στην κατασκευή καθώς δεν απαιτούνται αποχετευτικά έργα και έργα αποστράγγισης.
 • Η μείωση της επιφανειακής απορροής και η αύξηση της διήθησης του νερού στο υπέδαφος, αποφορτίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των αστικών κέντρων.
 • Η αντοχή του σε θλίψη διασφαλίζει τη δυνατότητα κίνησης και στάθμευσης οχημάτων.
 • Εύκολη και γρήγορη κατασκευή μεγάλων εκτάσεων.
 • Τα δάπεδα προστατεύουν το ριζικό σύστημα του χλοοτάπητα.
Υδατοπερατοί Χώροι στάθμευσης με Ecoraster green - stability

Για το χρήστη

 • Το σύστημα εξασφαλίζει πυκνή και βιώσιμη βλάστηση.
 • Οι θέσεις στάθμευσης είναι σαφώς διαφοροποιημένες.
 • Οι διάδρομοι κίνησης του χώρου στάθμευσης είναι οριοθετημένοι.
 • Οι πράσινοι χώροι στάθμευσης ενσωματώνονται φυσικά στο περιβάλλον.
 • Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως.

Παραδείγματα εφαρμογών

Υδατοπερατοί Χώροι στάθμευσης με Ecoraster green - green-4
Υδατοπερατοί Χώροι στάθμευσης με Ecoraster green - green-marks-8
Υδατοπερατοί Χώροι στάθμευσης με Ecoraster green - green-marks-11
Υδατοπερατοί Χώροι στάθμευσης με Ecoraster green - Picture5-(2)