Δάπεδο Ecoraster  – Η ιδανική λύση για τον σχεδιασμό και την κατασκευή βιώσιμων εξωτερικών χώρων

Η αρχιτεκτονική τοπίου είναι η επιστήμη που ασχολείται με το σχεδιασμό τοπίου. Αντικείμενο της είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός τοπίων με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας. Το ανθεκτικό και αειφόρο δάπεδο εξωτερικού χώρου Ecoraster είναι η ιδανική επιλογή για τον βιώσιμο περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων

α) μικρής κλίμακας, όπως διαμόρφωση εξωτερικών χώρων ιδιωτικών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων ( διαμόρφωση της αυλής, δημιουργία διαδρόμων και υδατοπερατών χώρων στάθμευσης),

β) έργα μεσαίας κλίμακας όπως διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αστικών και περιαστικών συγκροτημάτων, δημόσιων υπηρεσιών , εμπορικών κέντρων και βιομηχανικών πάρκων και

γ) έργα μεγάλης κλίμακας όπως τοπία υποδομών και τεχνικών έργων, μητροπολιτικά πάρκα και περιοχές ιδιαίτερης πολιτισμικής κληρονομίας.

Τα υδατοπερατά δάπεδα Ecoraster μπορούν να προσαρμοστούν στο αστικό τοπίο και να εναρμονιστούν στο φυσικό περιβάλλον με ευχάριστο και φιλικό τρόπο, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλοντας στην αειφορία των πόλεων και των περιαστικών τοπίων.

Οφέλη / πλεονεκτήματα του δαπέδου Ecoraster

Αρχιτεκτονική Τοπίου - eco

Για το Περιβάλλον

 • Κατασκευάζεται από 100% ανακυκλωμένες πλαστικές σακούλες, κρατώντας αποτελεσματικά τα εκατομμύρια των μη-διασπώμενων από δημόσιους χώρους υγειονομικής ταφής.
 • Η δυνατότητα πλήρωσης με εδαφοκάλυψη και στη συνέχεια φύτευση, βοηθά στη μείωση του φαινομένου « θερμικής αστικής νησίδας» και στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας στο εσωτερικό των πόλεων.
 • Οικολογικός σχεδιασμός αστικών και περιαστικών τοπίων.
 • Χωροθέτηση χρήσεων γης χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 • Εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ορθολογική διαχείριση του υδρολογικού κύκλου.
 • Παρέχοντας μια σταθερή δομή για το χώμα, το Ecoraster αποτρέπει την εδαφολογική συμπίεση, μειώνοντας περαιτέρω τη ροή επιφανειακών υδάτων και εμποδίζοντας τη διάβρωση του εδάφους.
Αρχιτεκτονική Τοπίου - roads

Για την Εφαρμογή / Κατασκευή

 • Σύγχρονος σχεδιασμός υδατοπερατών επιφανειών χάρη στις ευέλικτες επιλογές πλήρωσης. Προσφέρονται πολλές και ποικίλες λύσεις ανάλογα με την αισθητική που ακολουθείται αλλά και τη χρήση του χώρου.
 • Εύκολη και γρήγορη κατασκευή μεγάλων εκτάσεων. Xάρη στην εξαιρετική αντοχή του επιτρέπει την κίνηση όλων των οχημάτων ακόμα και κενό προσφέροντας έτσι ταχύτητα και ευκολία στην εγκατάσταση του.
 • Βιώσιμη και ορθολογική κατασκευή εξωτερικών χώρων σύμφωνα με τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Η μεγάλη υδατοπερατότητά του συστήματος προσφέρει οικονομία στην κατασκευή καθώς δεν απαιτούνται αποχετευτικά έργα και έργα αποστράγγισης.
 • Η μείωση της επιφανειακής απορροής και η αύξηση της διήθησης του νερού στο υπέδαφος, αποφορτίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των αστικών κέντρων.
Αρχιτεκτονική Τοπίου - stability

Για το χρήστη

 • Ιδανικό περιβάλλον για ανθεκτικούς, όμορφους και πρακτικούς εξωτερικούς χώρους διαβίωσης.
 • Kριτήριο αξιολόγησης για τις πιστοποιήσεις LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Παραδείγματα εφαρμογών

Αρχιτεκτονική Τοπίου - 13524525_1042629092498115_3902910200228432278_n
Αρχιτεκτονική Τοπίου - 57240628_2229864437269689_3642794555260010496_n
Αρχιτεκτονική Τοπίου - az-jan-portaels
Αρχιτεκτονική Τοπίου - pool