Οφέλη – Πλεονεκτήματα

Ανθεκτική Υδατοπερατή Διαμόρφωση εξωτερικών επιφανειών

Το Ecoraster® είναι το τέλειο αειφόρο δάπεδο για υδατοπερατή διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και ενίσχυση εδαφών.

Οικολογικό

Κατασκευάζεται από 100% ανακυκλωμένες πλαστικές σακούλες, κρατώντας αποτελεσματικά τα εκατομμύρια των μη-διασπώμενων από δημόσιους χώρους υγειονομικής ταφής.

Αντιμετώπιση πλημμυρικών Φαινομένων

Η μεγάλη υδατοπερατότητα του δαπέδου μειώνει την επιφανειακή απορροή και αυξάνει τη διήθηση του νερού στο υπέδαφος. συμβάλλοντας έτσι στην ορθολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων και στην αποφυγή έντονων πλημμυρικών φαινομένων

Μείωση φαινομένου Αστικής Θερμικής Νησίδας

Η δυνατότητα πλήρωσης με εδαφοκάλυψη όπως γρασίδι, βοηθά στη μείωση του φαινομένου «Αστικής θερμικής νησίδας», όπου οι υψηλές θερμοκρασίες προκύπτουν από μη-διαπερατές επιφάνειες όπως άσφαλτος και σκυρόδεμα απορροφώντας-αντί να αντανακλούν- την ενέργεια του ήλιου. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή οι υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τα επίπεδα ρύπανσης του αέρα, και των ασθενειών που οφείλονται σε υψηλές θερμοκρασίες, και ασκούν πρόσθετη πίεση στο δίκτυο παραγωγής ενέργειας.

Φιλτράρισμα ρύπων

Η δημιουργία υδατοπερατών επιφανειών σε συνδυασμό με φύτευση συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας στο εσωτερικό των πόλεων.

Η οικολογική και αειφόρα διαπερατότητα του Ecoraster επιτρέπει στα επιφανειακά ύδατα να απορροφώνται από το έδαφος και τα φυτά, φιλτράρει τους ρύπους, και ως εκ τούτου βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων και στην αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούνται από την απορροή ομβρίων υδάτων.

Ενίσχυση εδαφών

Παρέχοντας μια σταθερή δομή για το χώμα, το Ecoraster αποτρέπει την εδαφολογική συμπίεση, μειώνοντας περαιτέρω τη ροή επιφανειακών υδάτων και εμποδίζοντας τη διάβρωση του εδάφους.