Διαχείριση ομβρίων υδάτων

Οι επιπτώσεις χρήσης της επιφάνειας της γης παγκοσμίως είναι πλέον αισθητές και κάνουν επιτακτική και άμεση την ανάγκη για υδατοπερατές λύσεις διαμόρφωσης και ενίσχυσης εδάφους.

Στις μητροπολιτικές και βιομηχανικές περιοχές, οι επιφάνειες είναι ως επί το πλείστον στεγανές με αποτέλεσμα το έδαφος να μην εκπληρώνει τις φυσικές του λειτουργίες. Το έδαφος χάνει την φυσική του ικανότητα να αποθηκεύει ή να διηθεί το νερό της βροχής με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του δικτύου ομβρίων και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, ο αέρας δεν μπορεί να ψυχθεί και να υγρανθεί από το φυσικό έδαφος, με αποτέλεσμα να συμβάλλει στη δημιουργία του φαινομένου Αστικής Θερμικής Νησίδας (Α.Θ.Ν)

Για να αντισταθμιστεί αυτή η τάση και να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες των σφραγισμένων μη υδατοπερατών επιφανειών, όλο και περισσότεροι φορείς, δήμοι, μηχανικοί και γεωτεχνικοί μελετούν, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν υδατοπερατά και φυτεμένα συστήματα επιστρώσεων, μια σοφή και προσιτή επένδυση!

Η δυνατότητα γρήγορης εγκατάστασης (100 m²/h/άτομο ) και οι αυξημένες τιμές διήθησης (υδατοπερατότητα) ταυτόχρονα με τις εξαιρετικές αντοχές του κάνει το υδατοπερατό δάπεδο Ecoraster μια ιδανική λύση για όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του μέλλοντος.

Το Ecoraster® είναι το τέλειο αειφόρο δάπεδο για υδατοπερατή διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και ενίσχυση εδαφών.

Κατασκευάζεται από 100% ανακυκλωμένες πλαστικές σακούλες, κρατώντας αποτελεσματικά τα εκατομμύρια των μη-διασπώμενων από δημόσιους χώρους υγειονομικής ταφής.

Mειώνουν την επιφανειακή απορροή και αυξάνουν τη διήθηση του νερού στο υπέδαφος, αποφορτίζοντας το δίκτυο αποχέτευσης.

Εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ορθολογική διαχείριση του υδρολογικού κύκλου.

Η δυνατότητα πλήρωσης με εδαφοκάλυψη όπως γρασίδι, βοηθά στη μείωση του «φαινομένου θερμικής νησίδας», όπου οι υψηλές θερμοκρασίες προκύπτουν από μη-διαπερατές επιφάνειες όπως άσφαλτος και σκυρόδεμα απορροφώντας-αντί να αντανακλούν- την ενέργεια του ήλιου. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή οι υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τα επίπεδα ρύπανσης του αέρα, και των ασθενειών που οφείλονται σε υψηλές θερμοκρασίες, και ασκούν πρόσθετη πίεση στο δίκτυο παραγωγής ενέργειας.

Η δημιουργία υδατοπερατών επιφανειών σε συνδυασμό με φύτευση συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας στο εσωτερικό των πόλεων.

Η οικολογική και αειφόρα διαπερατότητα του Ecoraster επιτρέπει στα επιφανειακά ύδατα να απορροφώνται από το έδαφος και τα φυτά, φιλτράρει τους ρύπους, και ως εκ τούτου βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων και στην αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούνται από την απορροή ομβρίων υδάτων.

Παρέχοντας μια σταθερή δομή για το χώμα, το Ecoraster αποτρέπει την εδαφολογική συμπίεση, μειώνοντας περαιτέρω τη ροή επιφανειακών υδάτων και εμποδίζοντας τη διάβρωση του εδάφους.