Προσωρινός δρόμος

Προσωρινός δρόμος

Η ευκολία και η ταχύτητα τοποθέτησης του ecoraster ακόμα και πάνω σε επιφάνειες που δεν έχουν υποστεί τεχνητή συμπίεση δίνει τη δυνατότητα κατασκευής προσωρινών οδεύσεων για δρόμους ελαφρών και βαρέων οχημάτων σε υπαίθριες εκτάσεις, κατασκηνώσεις συναυλιακούς χώρους και όπου αλλού μπορεί να απαιτηθεί πρόσβαση οχημάτων και δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή.

Ημερομηνία

28 Ιουνίου 2017

Ετικέτες

Προσωρινοί δρόμοι
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2020 Ecoraster Hellas
Powered by Fork Studios Fork Studios