Φάρμα

Φάρμα

To υδατοδιαπερατό Ecoraster μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς διαφορετικούς τύπους γεωργίας και γεωργικών αναγκών. Τα οφέλη είναι παρόμοια: Το Ecoraster ενισχύει το έδαφος κατά τρόπο υδατοδιαπερατά, εξαλείφοντας τη λάσπη και τη σκόνη και διατηρεί το χώρο της κτηνοτροφίας, καθαρό και υγιή.
Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι το σύστημα ενίσχυσης εδάφους Ecoraster εμποδίζει τα ζώα να ανοίγουν σήραγγες κάτω από την περίφραξη. Τα ζώα δεν μπορούν να σηκώσουν ή να μετατοπίσουν το πλέγμα, ακόμα και τα γουρούνια ή τα βοοειδή.
Οι δαπάνες της επίστρωσης μειώνονται και η σπατάλη είναι ελάχιστη. Τα ζώα παραμένουν καθαρά, ελεύθερα από λάσπη και υγιή. Το Ecoraster είναι ένα πολύπλευρο και πολυχρηστικό προϊόν, περιβαλλοντικά ευαίσθητο, αρκετά ήπιo για τα κοτόπουλα και αρκετά ισχυρό για βοοειδή.

Ημερομηνία

28 Ιουνίου 2017

Ετικέτες

Φάρμα
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2020 Ecoraster Hellas
Powered by Fork Studios Fork Studios