Ειδικά γεωυφάσματα ανάλογα με την εφαρμογή

Περιγραφή

Το ειδικό γεωύφασμα λειτουργεί ως διαχωριστικό στοιχείο για να αποφεύγεται η ανάμειξη των διαφορετικών στρώσεων και ως φίλτρο που επιτρέπει την ελεύθερη διήθηση του νερού.

Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις