Γαλβανισμένα αγκύρια για τη μείωση των δυνάμεων εφελκυσμού.

Για ασφαλή και σταθερή στήριξη σε επικλινές έδαφος.

Περιγραφή

Υπάρχουν ποικίλες δυνάμεις εφελκυσμού ανάλογα με τη γωνία κλίσης, την εφαρμογή και το μέγεθος της περιοχής. Αυτά μπορούν να μειωθούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τα αγκύρια εδάφους. Τα γαλβανισμένα αγκύρια μας είναι διαθέσιμα σε διάφορα μήκη.

Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις 60 cm, 70 cm και 80 cm
Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας